Φροντίδα

41 υποστηρικτές

94.05€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Φροντίδα με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (400€): 2ος στόχος

Κάλυψη Λογαριασμών ΔΕΚΟ

6.00% (24€)
6.00% (24€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης