Φροντίδα

38 υποστηρικτές

129.56€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Φροντίδα με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (400€): 2ος στόχος

Κάλυψη Λογαριασμών ΔΕΚΟ

14.88% (59.5€)
14.88% (59.5€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης