Φροντίδα στο Σπίτι KOIN.Σ.ΕΠ - Home Health Care Services

11 υποστηρικτές

18.89€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Φροντίδα στο Σπίτι KOIN.Σ.ΕΠ - Home Health Care Services με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (100.00€): ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Αγορά αναλώσιμων υλικών [μάσκες, γάντια, αντισηπτικά] για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών 50 ωφελουμένων του φορέα μας για διάστημα 6 μηνών.

18.89% (18.89€)
18.89% (18.89€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης