Οικανός

15 υποστηρικτές

61.24€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Οικανός με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (100.00€): ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Αγορά αναλώσιμων υλικών [μάσκες, γάντια, αντισηπτικά] για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών 50 ωφελουμένων του φορέα μας για διάστημα 6 μηνών.

61.24% (61.24€)
61.24% (61.24€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης