Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

23 υποστηρικτές

150.79€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Κέντρο Παιδιού και Εφήβου με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (500.00€): Αγορά βαν μεταφοράς για παιδιά και έφηβους με αυτισμό στην Αττική

Η απόκτηση ενός Βαν, ως μέσο ασφαλούς μέσου μεταφοράς των ωφελούμενων θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την διευκόλυνση στις ανάγκες των οικογενειών, την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ευκολότερη υλοποίηση των προγραμμάτων του Κέντρου. Η ασφαλής και άμεση μετακίνηση των ωφελούμενων θα επιφέρει την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών.

30.16% (150.79€)
30.16% (150.79€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης