Ένα παιδί μετράει τα άστρα (Look to the Stars)

40 υποστηρικτές

82.47€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Ένα παιδί μετράει τα άστρα (Look to the Stars) με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (100€): Κάδοι από ανακυκλωμένο χαρτόνι

Χρειαζόμαστε κάδους για τα σχολεία ώστε να υπενθυμίζουν, να παρακινούν και να πληροφορούν για την δράση με τα πλαστικά καπάκια. Οι 13 κάδοι στοιχίζουν περίπου 100 ευρώ. Κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα τέτοιο κάδο σε εσωτερικό κεντρικό χώρο του σχολείου.

82.41% (82.41€)
82.41% (82.41€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης