Πνοή Αγάπης

34 υποστηρικτές

104.64€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Πνοή Αγάπης με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (300€): Έξοδα ξενώνων ασθενών

Για κάλυψη μέρους πάγιων εξόδων (ΕΥΔΑΠ) Ξενώνα «Ιωάννης Δ. Κριτικός»

34.89% (104.67€)
34.89% (104.67€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης