ithaca-logo

Επιλογή οργάνωσης

Αναφορά οργάνωσης

Ithaca Laundry

Στόχοι οργάνωσης

1ος Στοχος (50.00€): Καθαρά ρούχα για 5 άστεγους συνανθρώπους

Με 50 ευρώ προσφέρεις 25 κιλά καθαρών ρούχων σε 5 συνανθρώπους μας.

100.00% (50.00€)
100.00% (50.00€)

2ος Στοχος (100.00€): Καθαρά ρούχα για 10 άστεγους συνανθρώπους

Με 100 ευρώ προσφέρεις 50 κιλά καθαρών ρούχων σε 10 συνανθρώπους μας.

100.00% (100.00€)
100.00% (100.00€)

3ος Στοχος (500.00€): Καθαρά ρούχα για 50 άστεγους συνανθρώπους

Με 500 ευρώ προσφέρεις 350 κιλά καθαρών ρούχων σε 50 συνανθρώπους μας.

43.54% (217.71€)
43.54% (217.71€)

367.71€ (+ 11.73€) έχουν συλλεχθεί συνολικά μέχρι σήμερα και υπολείπονται 282.29€ μέχρι τον επόμενο στόχο

Περιγραφή οργάνωσης

Τι είναι η Ithaca;

H Ithaca είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί το πρώτο κινητό πλυντήριο αστέγων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015 από μια ομάδα τριών φοιτητών (Θάνος Σπηλιόπουλος, Φάνη Τσόνα, Ανδήλη Ραχούτη), οι οποίοι αντλώντας έμπνευση από ένα παρόμοιο εγχείρημα στην Αυστραλία, αποφάσισαν να προσφέρουν μία υπηρεσία για να παρέχουν πολύτιμη βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, δημιουργώντας ένα κινητό πλυντήριο ρούχων για αστέγους. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα, πριν ακόμα γίνει πράξη, κέρδισε δύο βραβεία, ενώ ο οργανισμός ξεκίνησε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2016 και σήμερα δραστηριοποιείται σε περιοχές της Αττικής (Αθήνα & Πειραιά).

Η ομάδα της Ithaca αποτελείται από νέα άτομα, με διαφορετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες, αλλά κοινό σκοπό. Πέρα από το διοικητικό προσωπικό και τους εργαζόμενους, στην ομάδα της Ithaca υπάρχουν και μέλη που εργάζονται εθελοντικά, προσφέροντας και αυτοί τη πολύτιμη βοήθεια τους και ενισχύοντας το έργο της οργάνωσης.

ithacalaoundry.gr κινητό πληντύριο για άστεγους σε φορτηγό | YouBeHero

Ποιο είναι το έργο της;

Η υπηρεσίες που παρέχονται βασίζονται σε 2 πυλώνες:

  • Προσφορά δωρεάν υπηρεσιών υγιεινής και καθαριότητας ρούχων στο άστεγο πληθυσμό.
  • Προσφορά θέσεων εργασίας για ανθρώπους που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

1ος πυλώνας: Επανάκτηση της αξιοπρέπειας και αυτοπεποίθησης του άστεγου πληθυσμού μέσω της παροχής υπηρεσιών υγιεινής. Μέσω της καθημερινής λειτουργίας σε διαφορετικά αλλά σταθερά σημεία σε Αθήνα και Πειραιά εξυπηρετούνται ολοένα και περισσότεροι ωφελούμενοι. Βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης τους, ενισχύεται η αξιοπρέπειά τους και καθίσταται ευκολότερη η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο. 

2ος Πυλώνας: Εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργίας θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης. Προσφέροντας εργασία σε ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και συνθήκες μακροχρόνιας ανεργίας, στοχεύουμε στην εργασιακή τους επανένταξη  σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο θα τους ενδυναμώσει, εκπαιδεύσει και υποστηρίξει στη διαδικασία της πλήρους επαγγελματικής  και κοινωνικής τους  αποκατάστασης.

Μέσα σε 3 χρόνια η Ithaca έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10.300 πλύσεις, παραδίδοντας 74 τόνους καθαρών ρούχων σε περίπου 2.400 μοναδικούς ωφελούμενους.

Παράλληλα από το 2017 έχει προσφέρει απασχόληση σε 5 ανθρώπους από ευπαθείς ομάδες, εκ των οποίων οι 3, προχώρησαν σε μία νέα θέση εργασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση μας.

ithacalaoundry.gr κινητό πληντύριο για άστεγους σε φορτηγό η εθελοντική ομάδα ξεκουράζεται έξω από το φορτηγό  | YouBeHero

Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται έργο;

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία είναι πολύ απλός. Μέσα στη κινητή μονάδα υπάρχουν δύο πλυντήρια και δύο στεγνωτήρια, τα οποία λειτουργούν με νερό και ρεύμα που παρέχεται στην Ithaca δωρεάν, από φορείς με τους οποίους συνεργάζεται. Η πλύση και το στέγνωμα είναι σύντομες διαδικασίες, διαρκούν 40’ και 45’, αντίστοιχα. Τα άτομα που εξυπηρετούνται παίρνουν έναν αριθμό προτεραιότητας, ενώ στα σημεία εξυπηρέτησης υπάρχουν εθελοντές και εργαζόμενοι, που διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας.

Που δραστηριοποιείται;

Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε αρκετά, σταθερά σημεία της Αττικής και του Πειραιά. Το ωράριο λειτουργίας είναι συγκεκριμένο και υπάρχει, για κάθε ενδιαφερόμενο, στη σελίδα του οργανισμού. Ωστόσο, η Ithaca αποτελεί επίσης μία κινητή μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε διαφορετικές περιοχές, προσεγγίζοντας ακόμα περισσότερα άτομα που χρειάζονται τις υπηρεσίες και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Επιπλέον λόγω της κινητής φύσης της μονάδας μπορεί να δράσει ακόμα και σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής, όπως και έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση με τις πλημμύρες, στη Μάνδρα Αττικής.

ithacalaoundry.gr κινητό πληντύριο για άστεγους σε φορτηγό transporter vw και πληντύρια της LG | YouBeHero

Ποιος είναι ο στόχος;

Ο στόχος της Ithaca είναι να παρέχει στους αστέγους το βασικό δικαίωμα στη καθαριότητα και την αξιοπρέπεια, καθώς και η αύξηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. Η πρόσφατη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε συνθήκες αστεγίας, κοινωνικού αποκλεισμού και μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και στη χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής τους. Βάσει της πιο πρόσφατης καταγραφής των αστέγων στην Αττική για το 2015, ο αριθμός τους υπολογίστηκε στους 17.000, ενώ οι σταθερές δομές για να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας ρούχων είναι μόνο δύο και δεν επαρκούν να εξυπηρετήσουν όλον αυτόν τον πλυθησμό. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat από το 2017, το 34.8% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας κινδυνεύει να βρεθεί στο όριο της φτώχειας ή απειλείται με κοινωνικό αποκλεισμό. Ιδιαίτερα σημαντικό από τα στοιχεία της Eurostat ήταν το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει παραπάνω του ενός τρίτου από το συνολικό πληθυσμό της χώρας. Ο αριθμός των ατόμων που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές, βιοτικές ανάγκες αυξάνεται σε ανησυχητικά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Για πολλούς η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγιεινής θεωρείται πλέον πολυτέλεια και όχι κάτι το δεδομένο. Δίνοντας τους πρόσβαση σε καθαρά ρούχα, η Ithaca τους παρέχει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Παράλληλα, η Ithaca έχει δημιουργήσει εμπράκτως ευκαιρίες, παρέχοντας θέσεις εργασίας σε άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τους προσφέρει ένα κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως.  Ο τελικός και γενικότερος στόχος της οργάνωσης είναι η δυνατότητα της ομαλής, κοινωνικής επανένταξης αυτών των ατόμων, δίνοντάς τους μία δεύτερη ευκαιρία.

ithacalaoundry.gr κινητό πληντύριο για άστεγους σε φορτηγό με εθελοντές και ενδιαφερόμενους σε σημείο εξυπηρέτησης της οργάνωσης | YouBeHero

Από που αντλεί τη στήριξη ;

Η Ithaca έχει καταφέρει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα και να παρέχει υπηρεσίες και όλο και περισσότερους ανθρώπους χάρη στην υποστήριξη που δέχεται από φορείς, εταιρίες, ιδρύματα και άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι υποστηρικτές αυτοί παρέχουν έμπρακτη βοήθεια μέσω χορηγιών, δίνοντας την δυνατότητα στον οργανισμό να συνεχίζει τη δράση του. Μέσα σε 3 χρόνια έχουν πραγματοποιήσει 10.157 πλύσεις, παραδίδοντας 74 τόνους καθαρών ρούχων σε παραπάνω από 2.300 μοναδικούς ωφελούμενους.

Πώς μπορείς να γίνεις και εσύ υποστηρικτής της Ithaca;

Η ομάδα της Ithaca, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των εθελοντών αλλά και των χορηγών, αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων. Ωστόσο, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο και τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το έργο της! Για αυτό το λόγο η οργάνωση παρακινεί και ενθαρρύνει κάθε άτομο να βοηθήσει και να ενισχύσει τη δράση της. Αν θες και εσύ να συνεισφέρεις σε αυτό το σημαντικό έργο, μπορείς να το κάνεις με δύο τρόπους. Μπορείς να συνεισφέρεις με το να πραγματοποιήσεις μία δωρεά στην οργάνωση, βρίσκοντας τα στοιχεία του λογαριασμού της στη σελίδα της Ithaca. Αν θες, παρ’ όλα αυτά, να βοηθήσεις πιο έμπρακτα τότε μπορείς να γίνεις εθελοντής, συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρεις, επίσης, στη σελίδα. Προσφέροντας εθελοντική βοήθεια, θα έχεις την ευκαιρία να συνεισφέρεις ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά σου στην ομάδα της Ithaca, καθώς και να γνωρίσεις νέα και ενδιαφέροντα άτομα!

Μπορείς να γίνεις ένας Ήρωας κάθε φορά που ψωνίζεις κάτι online. Δεν θα κοστίσει ούτε cent παραπάνω. Θα μας βοηθήσεις να πετύχουμε τον επόμενο μας στόχο;

Νέα & ενημερώσεις

    Η οργάνωση δεν έχει αναρτήσει ακόμα κάποια ενημέρωση.

Ιστορικό δωρεών

# Κατάστημα Ημερομηνία Όνομα μέλους Δωρεά Κατάσταση
1 Domino's Pizza 19/04/2024 Avatar Theofano MANTZARITheofano MANTZARI 0.62€ Προς πληρωμή
2 Notino 31/03/2024 AvatarKarolina 0.55€ Εκκρεμεί
3 Notino 31/03/2024 AvatarKarolina 5.93€ Εκκρεμεί
4 Notino 18/02/2024 AvatarKarolina 3.49€ Εκκρεμεί
5 Notino 10/02/2024 AvatarKarolina 1.76€ Εκκρεμεί

Σχόλια χρηστών

Μερικά σχόλια (θα μπει το Facebook plugin εδώ)

Αυτή η οργάνωση αξίζει την προσοχή σου επειδή:

Δίνοντας πρόσβαση σε καθαρά ρούχα, η Ithaca παρέχει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου να βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Λευτέρης Καπασακαλίδης

Λευτέρης Καπασακαλίδης

Υπεύθυνος οργανώσεων

Φωτογραφίες από τις δράσεις της οργάνωσης

Στον χάρτη

Διεύθυνση

Καραϊσκάκη 28, T.K. 105 54, Αθήνα

Τηλ.: +30 210 01 05 087

Επικοινωνία

https://ithacalaundry.gr
+30 210 01 05 087

Όλα είναι αλληλένδετα

Στήριξε οικονομικά την Ithaca Laundry με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά, χωρίς επιπλέον κόστος και δες τον κόσμο μας να βελτιώνεται. Χάρη σε 'σένα.

Icon εγγραφής

Εγγραφή

Πάτησε στο κουμπί και συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

Icon εγγραφής

Αναζήτηση

Βρες το ηλ. κατάστημα που ψάχνεις (σε πάνω από 401)

Icon εγγραφής

Αγορά

Ολοκλήρωσε τις αγορές σου κανονικά χωρίς επιπλέον κόστος

Icon εγγραφής

Δωρεά

Μπράβο! Η Ithaca Laundry σε ευχαριστεί και είσαι ένας ήρωας!

Eγγραφή

Ειναι ασφαλες και δωρεαν