Όροι χρήσης ιστοσελίδας

1.1 Πρόλογος

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην διαδικτυακή διεύθυνση www.YouBeHero.com της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας YouBeHero που εδρεύει στην οδό Πανεπιστημίου 34, Αθήνα, 10679 με ΑΦΜ 996856792 (εφ’ εξής “εταιρεία ή ιστοσελίδα”).

Ως νόμιμη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την εταιρεία.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα έχουν ελεγχθεί και έχουν σκοπό την ανάδειξη των κοινωφελών σκοπών και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξαιτίας των πληροφοριών αυτών.

H εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν. Παρόλα αυτά, εργάζεται για να κάνει ό,τι είναι δυνατό και περνάει από το χέρι της για να προσφέρει μια ασφαλής και ικανοποιητική εμπειρία στον χρήστη.

1.2 Κεντρική ιδέα

Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται τις προμήθειες από τις πωλήσεις που προκύπτουν και τις διανείμει στα κοινωφελή ιδρύματα για τα οποία προορίζονται.

Από κάθε αγορά που κάνουν οι χρήστες είτε ανακατευθυνόμενοι από την ιστοσελίδα, είτε μέσω του plugin (ηρωικού ενθυμητή), προκύπτει μια προμήθεια.

Η προμήθεια αυτή μπορεί να είναι είτε ένα ποσοστό από το συνολικό ποσό της αγοράς είτε συγκεκριμένο ποσό ανεξαρτήτου του ποσού αγορών.

Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να παραχωρεί το 75% αυτής, προς τον σκοπό που έχει επιλέξει ο χρήστης πριν από την αγορά.

Σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς ή μη σωστής ολοκλήρωσης (για λόγους που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη ή άλλους που δεν μπορούν να προβλεφθούν), η προμήθεια ακυρώνεται από το κατάστημα και η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί κάποιο ad-blocker ή παρόμοιο πρόγραμμα κατά την αγορά, ενδέχεται να μην γίνει σωστά η καταχώρηση της προμήθειας. Ξανά, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει η εταιρεία σε αυτήν την περίπτωση.

Η προμήθεια υπολογίζεται στο ποσό αγοράς προ ΦΠΑ.

Ο χρήστης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τα ποσά που έχει συλλέξει για όλους τους σκοπούς εφόσον η ιστοσελίδα έχει λάβει τα δεδομένα από τους συνεργάτες της.

Τα ποσά ανανεώνονται είτε άμεσα είτε μέσα σε 24 ώρες, αναλόγως από τις ενημερώσεις που λαμβάνονται από τους συνεργάτες της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν επηρεάζει το τι συμβαίνει με τις δωρεές και δεν ελέγχει τους σκοπούς αν όντως αξιοποιήσαν τις δωρεές για τον στόχο που είχαν θέσει στην ιστοσελίδα.

1.3 Πρόσβαση στην ιστοσελίδα και εγγραφή μελών

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της ιστοσελίδας αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην ιστοσελίδα ή σε άλλα μέλη κατά την εγγραφή τους ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες».

Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών με εξαίρεση των εγγεγραμένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών (οι οποίοι είναι πιθανό να κληθούν να παρέχουν επίσημα έγγραφα όπως καταστατικό, για την ακρίβεια των δεδομένων τους) καθόσον η ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών.

Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
 • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
 • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών / επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της ιστοσελίδας ή της εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχής σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
 • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.
 • Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.
 • Δεν πρέπει να καταφέρονται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους χρήσης.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν.

Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες της εταιρείας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής.

Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας.

Η ιστοσελίδα δεν διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του.

Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Τα μέλη τα οποία, για προσωπικούς λόγους, επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό τους.

Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

1.4 Κοινωφελείς οργανισμοί - σκοποί

Οι μη κερδοσκοπικοί / κοινωφελείς οργανισμοί ή καλοί σκοποί (εφ’εξής σκοποί) κρίνονται ως ομάδες ανθρώπων με νομική μορφή, που σκοπό έχουν την βελτίωση, αντιμετώπιση και ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων.

Η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε πληροφίες για τους σκοπούς ή και ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τις ιστοσελίδες αυτών, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους και ούτε δηλώνει πως συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με τις απόψεις που αντιπροσωπούν.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένα σκοπός στην ιστοσελίδα για να εγγραφεί στην υπηρεσία είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχει νομική μορφή
 • Να μην είχε προηγουμένως λογαριασμό στην ιστοσελίδα που τερματίστηκε από μη τήρηση των όρων χρήσης
 • Να μην παραβιάζει κανένα νόμο ή ο σκοπός της να μην είναι: αφελής, δόλιος, παραπλανητικός, προσβλητικός, να υποκινεί μίσος, διακρίνει, ή να είναι προάγγελος βίας ή σεξουαλικού υλικού

Η ιστοσελίδα είναι ένα εργαλείο συλλογής κεφαλαίων και περαιτέρω προβολής των σκοπών αυτών.

Είναι ευθύνη του σκοπού να ενημερώνει την εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες της όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ιστοσελίδα, αριθμός λογαριασμού ή παύση/αναστολή της λειτουργίας του.

Είναι επίσης ευθύνη του σκοπού να διατηρεί ασφαλή τα στοιχεία του λογαριασμού σύνδεσης.

Οποιαδήποτε τέτοια στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και να μην αποκαλύπτονται σε τρίτους.

Στην περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού ενός σκοπού θα για λόγους που παραβιάζουν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις:

 • Διαγράφεται η σελίδα του σκοπού από την ιστοσελίδα.
 • Ουδεμία πληρωμή θα ακολουθήσει ως προς τον σκοπό και αναλόγως την βαρύτητα του παραπτώματος του σκοπού (εφόσον πρόκειται για κάτι τέτοιο). Τυχόν εκκρεμεί ποσά θα μεταφέρονται σε άλλο σκοπό που θα επιλεγεί από την εταιρεία.
 • Ο σκοπός θα κληθεί να αφαιρέσει τυχόν λογότυπα και συνδέσμους από την ιστοσελίδα του που μπορεί να έχει αναρτήσει.

Εάν ένας σκοπός γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο γνωρίζει το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να το αλλάξει αμέσως ή να ειδοποιήσει την εταιρεία στέλνοντας ένα email στο info@youbehero.com

Αν και η εταιρία καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι ο σκοπός συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της βάσει του παρόντος τμήματος, δεν έχει καθήκον ή ευθύνη να διερευνά ή να εξακριβώνει εάν ο σκοπός ανταποκρίνεται εξ’ ολοκλήρου στις απαιτήσεις τον χρηστών.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τεκμηρίωση, όπως κρίνει σκόπιμη, για να επιβεβαιώσει την κατάσταση του σκοπού ή για να επιβεβαιώσει την συμμόρφωση του σκοπού με τους όρους.

Εάν ο διαχειριστής του σκοπού ή δεν παρέχει τέτοιες πληροφορίες, η εταιρεία μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση οποιουδήποτε στον λογαριασμό.

Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχτεί οποιαδήποτε αίτηση ενός σκοπού. Λάβετε υπόψη ότι η εταιρεία μπορεί να απορρίψει την αίτηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να αποκαλύψει τη βάση επί της οποίας έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση άρνησης καταχώρησης ενός σκοπού. Εάν γίνει δεκτή η αίτηση ενός σκοπού για καταχώριση, ο διαχειριστής του σκοπού θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιβεβαίωση της εγγραφής.

1.5 Πληρωμές προς τον σκοπό

Οι πληρωμές προς τον σκοπό γίνονται ανά τρίμηνο στον λογαριασμό τραπέζης που έχει δηλωθεί στον λογαριασμό του ίδιου του σκοπού.

Αν στο διάστημα αυτό το συλλεχθέν ποσό είναι μικρότερο από 20€ τότε η πληρωμή θα γίνεται κατά το επόμενο τρίμηνο.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχών κρατήσεις σε φόρους. Κάθε τέτοιου είδους κράτηση βαραίνει αποκλειστικά τον σκοπό.

Σε κάθε περίπτωση αν η εταιρεία δεν παραλάβει τις προμήθειες από τα δίκτυα με τα οποία συνεργάζεται (για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν), δεν θα γίνεται και η παραχώρηση τους προς τους σκοπούς.

1.6 Ηλεκτρονικά καταστήματα - Eshops

Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με οποιοδήποτε συνεργαζόμενο eshop (εφ’ εξής “κατάστημα”), σε περίπτωση που αυτό δεν συμφωνεί με την φιλοσοφία και τους στόχους της εταιρίας.

Περαιτέρω, η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται είτε από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση.

Ο τρόπος που οι χρήστες χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες των καταστημάτων είναι καθαρά προσωπικός και δεν αφορά την εταιρεία.

Η εταιρεία συνιστά στους χρήστες της ιστοσελίδας, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (σκοπός - κατάστημα) εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων-κλειδιά καθώς και από την περιγραφή από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και την ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι πολλά προϊόντα που διατίθενται είτε από καταστήματα του εξωτερικού είτε και από καταστήματα εσωτερικού που εμπορεύονται προϊόντα από το εξωτερικό, είναι πολύ πιθανόν να διαφέρουν σε χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα που προορίζονται για την ελληνική αγορά ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεις στα ελληνικά όπως και από ελληνικό λογισμικό.

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιασδήποτε διαφορές προκύψουν μεταξύ των χρηστών και των καταστημάτων.

Τυχόν προβλήματα στην αποστολή, παραλαβή και αλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών, αφορούν αποκλειστικά τους χρήστες και τα καταστήματα από τα οποία αγόρασαν τα αγαθά.

1.7 Gamification (στοιχείο παιχνιδιού μέσα στη πλατφόρμα)

Η ιστοσελίδα για λόγους ευχαρίστησης των χρηστών προσφέρει ένα επίπεδο διαδραστικότητας και παιχνιδιού.

Το παιχνίδι αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλο καθώς μοναδικό σκόπο έχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάδειξη των σκοπών, και τις ανάγκες αυτών στο ευρύ κοινό.

Οι πόντοι και οι κονκάρδες που κερδίζονται από τους χρήστες δεν εξαργυρώνονται σε καμία μορφή και χρησιμοποιούνται για καθαρά στατιστικούς λόγους.

1.8 Plug in (ηρωικός ενθυμητής)

Ο σκοπός του plug in είναι να ενημερώνει τον χρήστη αν έχει επισκεφθεί ηλεκτρονικό κατάστημα με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία και να διευκολύνει τον χρήστη να κερδίσει την προμήθεια προς τον σκοπό της επιλογής του.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για τυχόν ιούς που θα προκύψουνε από λάθος χρήση του plug in. Η εταιρεία έκανα όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους κατά την κατασκευή του και την υποβολή του στα αντίστοιχα καταστήματα του Chrome / Mozilla web stores.

Δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα του χρήστη όπως οι ιστοσελίδες που επισκέπτεται. Το plug in διαβάζει την διεύθυνση που επισκέπτεται ο χρήστης και την αντιπαραβάλει με μία βάση δεδομένων που έχει αποθηκευμένη.

1.9 Τελικές διατάξεις

Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας ανήκουν στην εταιρεία. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών του.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών της ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.

Έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή σε όλα τα μέρη της σελίδας, ωστόσο, είναι πιθανό ότι να βρεθούν παρωχημένες πληροφορίες (π.χ. παλιό λογότυπο, αλλά όχι μόνο) ή για άλλους λόγους, ορισμένα κομμάτια ενδέχεται να μην είναι πλέον σωστά.

Από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντληθούν δικαιώματα.

Χρησιμοποιούμενα εμπορικά σήματα και / ή εμπορικά ονόματα καταστημάτων και αιτιών - τα φιλανθρωπικά ιδρύματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και χρησιμοποιούνται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς από την ιστοσελίδα.

Η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τυχόν ανακρίβειες σε αυτόν τον ιστότοπο και οι χρήστες του συμφωνούν σε αυτό όταν χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Πολιτική Απορρήτου

2.1 Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας της Ιστοσελίδας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ. Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο. Το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων σας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «YouBeHero αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία» που εδρεύει στην οδό Πανεπιστημίου 34, Αθήνα, 10679.

Για να σας παρέχουμε τα κατά το δυνατόν καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες υπηρεσίες, ζητάμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) κατά την εγγραφή σας στο YouBeHero.com, σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν σήμερα καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου.

Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς.

Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

2.2 Περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων

Είναι πιθανό να σας ζητηθεί η παροχή ορισμένων πληροφοριών, όπως στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου), ηλικία, φύλο και χρήση προϊόντων ή / και καταστημάτων ή / και επιλεγμένων σκοπών, καθώς και πληροφορίες για τις μάρκες και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε.

Αν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να μη μας παρέχετε τέτοια δεδομένα.

Με την κατάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ιστοσελίδα, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφονται στην παρούσα.

Χρησιμοποιώντας την ρύθμιση «δημόσιο» στο προφίλ σας, επιτρέπετε σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο YouBeHero, την πρόσβαση των εν λόγω πληροφοριών και το συσχετισμό τους με το πρόσωπο σας.

2.3 Τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που ζητάμε από εσάς χρησιμοποιούνται για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες της εφαρμογής YouBeHero ή άλλα θέματα πιθανού ενδιαφέροντός σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Επίσης, δύναται να χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για λόγους έρευνας της αγοράς, εφόσον μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο.

Η εφαρμογή YouBeHero δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

2.4 Τροποπίηση όρων

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες των επισκεπτών και η εταιρεία μας εξελίσσονται, επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποκτούν ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην παρούσα σελίδα. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεσθε συχνά αυτή την ενότητα της Ιστοσελίδας προκειμένου να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές. Το δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο χρήσης αυτών των πληροφοριών.

Δικαιώματα με βάση το GDPR

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR 2016/679 έχετε το δικαίωμα να:

 • να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
 • να ζητήσετε διευκρίνιση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
 • να ζητήσετε διευκρίνιση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • να ζητήσετε την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων
 • να απαιτήσετε τον περιορισμό σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • να υποβάλει αντίρρηση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων
 • ναζητήσετε την μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας

Η εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση - και εν πάση περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της ζήτησης - θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν σε σχέση με το αίτημά σας.

Εάν είναι απαραίτητο, η περίοδος ενός μηνός μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες, λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα της ζήτησης ή του αριθμού των αιτημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά με την παράταση μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της αίτησής σας, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης.

Cookies

3.1 Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στην εφαρμογή την οποία χρησιμοποιείτε για να πλοηγείστε στο διαδίκτυο. Η κάθε ιστοσελίδα χρησιμοποιεί συνήθως ένα ή περισσότερα cookies όπου και αποθηκεύει πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της.

Οι πληροφορίες αυτές εντάσσονται σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες:

Απαραίτητα

Η έλλειψη των cookies αυτής της κατηγορίας επηρεάζει την λειτουργία της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό. Χωρίς cookies, λειτουργίες όπως η σύνδεση ως μέλος σε μια ιστοσελίδα, οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή οι online πληρωμές δεν είναι εφικτές.

Απόδοσης

Τα performance cookies σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα και αποθηκεύουν ανώνυμη πληροφορία σχετικά με στατιστικά χρήσης, απόδοσης κλπ. Σκοπός τους είναι η συλλογή πληροφοριών οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Χρηστικότητας

Τα cookies χρηστικότητας αποθηκεύουν στοιχεία χρήσης τα οποία θα διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα. Tα δεδομένα μπορεί να είναι ανώνυμα, ενώ δεν είναι διαθέσιμα κατά την πλοήγηση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

Διαφήμισης

Χρησιμοποιούνται για την επιλογή και την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα του χρήστη.

3.2 Τα cookies στο YouBeHero

Στο YouBeHero χρησιμοποιούμε cookies ώστε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους χρήστες μας. Η θέσπιση κανονισμών και νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση cookies είναι μία προσπάθεια σε εξέλιξη. Η διαμόρφωση αυτών των κανόνων αποτελεί κάτι το πολύ νέο τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για αυτούς ακριβώς τους λόγους νιώθουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε με σαφήνεια και ειλικρίνεια τους χρήστες του YouBeHero για την πολιτική που ακολουθούμε σχετικά με τα cookies.

Για cookies & Πολιτικές απορρήτου συνεργατών μας θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στις αντίστοιχες σελίδες:

3.3 Τι πληροφορίες αποθηκεύει το YouBeHero;

Τα cookies του YouBeHero εμπίπτουν στις κατηγορίες απαραίτητα, απόδοσης, χρηστικότητας και διαφήμισης.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται αφορούν τις υπηρεσίες του YouBeHero και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτές.

Υπάρχουν άλλα cookies που δημιουργούνται με την επίσκεψη μου του YouBeHero;

Στο YouBeHero χρησιμοποιούμε υπηρεσίες της Google για την καταγραφή στατιστικών κίνησης (Google Analytics & Google TagManager) καθώς και για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων, οι οποίες δημιουργούν τα αντίστοιχα cookies. Tα cookies αυτά διέπονται απο την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google (http://google.com/intl/el/policies/privacy).

Τα προσωπικά μου στοιχεία είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιώ το YouBeHero;

Ναι. Στο YouBeHero δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών μας και δε τα μοιραζόμαστε με εταιρίες, οργανισμούς ή μεμονωμένα άτομα.

3.4 Πως ενεργοποιούνται τα cookies και πως μπορώ να τα ελέγξω;

Oι περισσότερες εφαρμογές περιήγησης στο διαδίκτυο είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αυτόματη ενεργοποίησή τους μπορείτε μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα cookies που δημιουργούνται.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μη καταγράφονται πλέον πληροφορίες χρηστικότητας για εσάς, συνεπώς θα απενεργοποιηθούν και συγκεκριμένες λειτουργίες.

3.5 Μπορώ να διαγράψω τα cookies του YouBeHero;

Γενικότερα, οποιοσδήποτε χρήστης, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον περιηγητή (browser) του. Όλοι οι γνωστοί web browsers δίνουν αυτή την δυνατότητα στους χρήστες τους μέσω της «Βοήθειας» ή των «Ρυθμίσεων». Ωστόσο πολλές λειτουργίες του YouBeHero δεν θα λειτουργούν και ιδιαίτερα η λειτουργεία της καταγραφής των προμηθειών. Για αυτό τον λόγο δεν θα συνιστούσαμε την διαγραφή των cookies.

Ωστόσο πολλές λειτουργίες του YouBeHero δεν θα λειτουργούν και ιδιαίτερα η λειτουργεία της καταγραφής των προμηθειών. Για αυτό τον λόγο δεν θα συνιστούσαμε την διαγραφή των cookies.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι υψίστης σημασίας για εμάς.

Τα δεδομένα που συλλέγονται έχουν αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν πωλούνται και δεν μοιράζονται ποτέ με τρίτους. Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με απόλυτη εχεμύθεια.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου, 2019